Meny
 
Vetenskapl. tidskrifter
Arbetsmarknad & -liv
Tidskriften Arkiv
Ekonomisk debatt
Kvinnovet. tidskrift
Nordicom Information
Pedagogisk forskning
Politisk filosofi
Sociologisk forskning
Socialmedicinsk tidskrift
Socialvetenskaplig tidsk.
Statsvetenskaplig tidskrift
Tidskrift för genusvet.
Utbildning & Demokrati
 
Facktidskrifter
Framtider
Socialpolitik
Tidskriften Psykoterapi
 
Rapporter
Som-rapporter


Om tidskrifterna
Info


Sök i forskningen.se:
   
8 augusti 2008
 
 
Sociologisk forskning nr 3 2008
 
Göra illa för att hjälpa eller hjälpa till att göra illa?- Arbetslösas reservationslöner, jobbchanser och återanställningsinkomster
 
Betydelsen av ekonomiska incitament för arbetslösas sökbeteende och jobbchanser har upptagit en central plats i både den politiska och akademiska debatten. Ett nyckelbegrepp har här varit reservationslönen, vilken motsvarar den lägsta lön som en arbetslös kan tänka sig att acceptera ett jobb för. Resonemanget har i stort varit att om reservationslönerna sjunker, sjunker även arbetslöshetstalet och om de ökar så ökar också arbetslöshetstalet.
 
 
politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se