Ämnen
 
Arbete
Bostad
Ekonomi
Ekonomisk politik
Privat sektor
Bank- och värdepapper
Kommunal sektor
Statlig sektor
Samhällsekonomi
EU
Försvar
Juridik
Kommunikationer
Kultur
Miljö
Näring
Politiska institutioner
Skatt
Social
Socialförsäkring
Utbildning
Utrikes
Sök i politiken.se:
   
24 februari 2011
 
 
Försörjningsbördechocken
 
Glesbygden drabbas hårt
 
Att allt färre ska försörja allt fler visste vi redan. Och särskilt illa ser det ut för avfolkningsbygden. En färsk rapport från Statistiska Centralbyrån ger inblick i de enskilda kommunernas öden. Enligt bankekonomen Jens Magnusson står valet mellan 44 kronors kommunalskatt eller privata lösningar i vård och omsorg.
 
 
politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se