Meny
 
Vetenskapl. tidskrifter
Arbetsmarknad & -liv
Tidskriften Arkiv
Ekonomisk debatt
Kvinnovet. tidskrift
Nordicom Information
Pedagogisk forskning
Politisk filosofi
Sociologisk forskning
Socialmedicinsk tidskrift
Socialvetenskaplig tidsk.
Statsvetenskaplig tidskrift
Tidskrift för genusvet.
Utbildning & Demokrati
 
Facktidskrifter
Framtider
Socialpolitik
Tidskriften Psykoterapi
 
Rapporter
Som-rapporter


Om tidskrifterna
Info


Sök i forskningen.se:
   
9 september 2009
 
 
Pedagogisk forskning i Sverige nr 3/2009
 
Generaliserbarhet och giltighet i pedagogisk forskning och teoribildning
 
Om forskning på en förskola i Umeå skulle visa att delar av personalen har en auktoritär syn på barnens lek med ständiga efterlysningar av strängare ordningsregler, vilken betydelse kan detta tänkas få på en annan förskola i Helsingborg? Om en vetenskaplig granskning av en grupp ungdomars våldsbenägenhet påvisar att de tillbringar ansenlig tid med rollspel på Internet, på vilka villkor kan detta antas gälla allmänt i aktuell åldersgrupp. (Dessa exempel är fiktiva.)
 
 
politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se