Ämnen
 
Arbete
Bostad
Ekonomi
EU
Försvar
Juridik
Kommunikationer
Kultur
Miljö
Djur
Naturvård
Energi
Ekologi
Miljöpolitik
Klimat
Klimat
Näring
Politiska institutioner
Skatt
Social
Socialförsäkring
Utbildning
Utrikes
Sök i politiken.se:
   
27 februari 2013
 
 
Ny tillsyn över naturgasföretag
 
Gasavgifter ska sättas i förväg
 
Energimarknadsinspektionen (EI) ska på på förhand fastställa intäktsramar för naturgasföretagen. Idag sker tillsynen av gasavgifterna i efterhand. Dessutom vill regeringen öppna upp för att ett privat företag - Swedegas AB - tar över systembalansansvaret.
 
 
politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se