Meny
 
Vetenskapl. tidskrifter
Arbetsmarknad & -liv
Tidskriften Arkiv
Ekonomisk debatt
Kvinnovet. tidskrift
Nordicom Information
Pedagogisk forskning
Politisk filosofi
Sociologisk forskning
Socialmedicinsk tidskrift
Socialvetenskaplig tidsk.
Statsvetenskaplig tidskrift
Tidskrift för genusvet.
Utbildning & Demokrati
 
Facktidskrifter
Framtider
Socialpolitik
Tidskriften Psykoterapi
 
Rapporter
Som-rapporter


Om tidskrifterna
Info


Sök i forskningen.se:
   
2 februari 2010
 
 
Sociologisk forskning nr 1 2010
 
Från redaktören
 
Internets revolutionerande betydelse för de sociala relationerna i samhället utforskas även i det här numret, denna gång på kontaktannonsernas moderna motsvarighet, nätdejtingens område. I Den kroppsliga differentieringens praktik: Övervikt och nätdejting på intimitetens marknad framkommer fantasiarbetets betydelse i kommunikationen i våra sociala media och de samhälleliga rangordningarnas inverkan i mötet mellan verkliga människor som tidigare kommunicerat enbart via dessa media.
 
 
politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se