Meny
 
Vetenskapl. tidskrifter
Arbetsmarknad & -liv
Tidskriften Arkiv
Ekonomisk debatt
Kvinnovet. tidskrift
Nordicom Information
Pedagogisk forskning
Politisk filosofi
Sociologisk forskning
Socialmedicinsk tidskrift
Socialvetenskaplig tidsk.
Statsvetenskaplig tidskrift
Tidskrift för genusvet.
Utbildning & Demokrati
 
Facktidskrifter
Framtider
Socialpolitik
Tidskriften Psykoterapi
 
Rapporter
Som-rapporter


Om tidskrifterna
Info


Sök i forskningen.se:
   
8 augusti 2007
 
 
Sociologisk forskning nr 3 2007
 
Från geometrisk regelbundenhet till Rorschachtest
 
Professor Göran Ahrne visar i sin senaste bok , hur sociologiska frågeställningar förändras. Som illustration jämför han omslagen på Sociologisk forskning från dess första årgångar med 2006 års årgång: regelbundna mönster har med tiden ersatts av en figur som enligt Ahrne mest påminner om ett Rorschachtest.
 
 
politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se