Ämnen
 
Arbete
Bostad
Ekonomi
EU
Försvar
Juridik
Kommunikationer
Kultur
Miljö
Djur
Naturvård
Energi
Ekologi
Miljöpolitik
Klimat
Klimat
Näring
Politiska institutioner
Skatt
Social
Socialförsäkring
Utbildning
Utrikes
Sök i politiken.se:
   
20 mars 1998
 
 
Framtidens gröna jobb
 
Det bör bli lättare att söka bidrag för att skapa ”gröna jobb”, konstaterar miljödepartementet i en rapport. Tidsramarna för bidragssökning och projektgenomförande bör bli generösare och bidragen större.
 
 
politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se