Meny
 
Vetenskapl. tidskrifter
Arbetsmarknad & -liv
Tidskriften Arkiv
Ekonomisk debatt
Kvinnovet. tidskrift
Nordicom Information
Pedagogisk forskning
Politisk filosofi
Sociologisk forskning
Socialmedicinsk tidskrift
Socialvetenskaplig tidsk.
Statsvetenskaplig tidskrift
Tidskrift för genusvet.
Utbildning & Demokrati
 
Facktidskrifter
Framtider
Socialpolitik
Tidskriften Psykoterapi
 
Rapporter
Som-rapporter


Om tidskrifterna
Info


Sök i forskningen.se:
   
5 augusti 2011
 
 
Sociologisk forskning nr 3 2011
 
FRÅN REDAKTÖREN: Ett frånfälle
 
Vad kan det innebära för en kvinna i vårt samhälle att välja att inte föda barn? I artikeln Barnfri: En stigmatiserad position får vi i en bild av de svårigheter som omgivningen åstadkommer för en sådan kvinna. Den bygger på 21 intervjuer med kvinnor mellan 29 och 54 år som valt att inte ha barn, analyserade med hjälp av Goffmans stigmatiseringsteori. En av kvinnorna säger angående omgivningens åsikter om sådana som henne som inte vill ha barn: ”Det är någonting som inte sitter fastskruvat som det ska, där”. Som sociolog kan jag bara tycka att moderniseringen ännu inte fortskridit särskilt långt.
 
 
politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se