Meny
 
Vetenskapl. tidskrifter
Arbetsmarknad & -liv
Tidskriften Arkiv
Ekonomisk debatt
Kvinnovet. tidskrift
Nordicom Information
Pedagogisk forskning
Politisk filosofi
Sociologisk forskning
Socialmedicinsk tidskrift
Socialvetenskaplig tidsk.
Statsvetenskaplig tidskrift
Tidskrift för genusvet.
Utbildning & Demokrati
 
Facktidskrifter
Framtider
Socialpolitik
Tidskriften Psykoterapi
 
Rapporter
Som-rapporter


Om tidskrifterna
Info


Sök i forskningen.se:
   
1 maj 2007
 
 
Pedagogisk forskning i Sverige nr 2/2007
 
Forskningen om specialpedagogik Landvinningar och utvecklingsvägar
 
SVENSK SAMMANFATTNING: I artikeln diskuteras de fyra frågor som ställdes i inbjudan. Begreppet landvinningar diskuteras och problematiseras. Vidare används en undersökning av McLeskey (2004) av de viktigaste landvinningarna inom området för att problematisera dels landvinningars beständighet och dels landvinningars förhållande till mer generella förändringar i tidsanda och andra utomvetenskapliga förändringar.
 
 
politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se