Meny
 
Vetenskapl. tidskrifter
Arbetsmarknad & -liv
Tidskriften Arkiv
Ekonomisk debatt
Kvinnovet. tidskrift
Nordicom Information
Pedagogisk forskning
Politisk filosofi
Sociologisk forskning
Socialmedicinsk tidskrift
Socialvetenskaplig tidsk.
Statsvetenskaplig tidskrift
Tidskrift för genusvet.
Utbildning & Demokrati
 
Facktidskrifter
Framtider
Socialpolitik
Tidskriften Psykoterapi
 
Rapporter
Som-rapporter


Om tidskrifterna
Info


Sök i forskningen.se:
   
15 februari 2013
 
 
Sociologisk forskning nr 1 2013
 
Förlåtelse, försoning och oförsonlighet i överlevandes berättelser efter kriget i Bosnien
 
Kampen måste genomföras och avslutas innan människor förlåter och försonas, menar Georg Simmel (1908/1970). Detta gäller synnerligen efter ett krig där civila blivit måltavla för krigshandlingar. I denna artikel undersöker jag hur överlevande efter kriget i Bosnien och Hercegovina under 1990-talet beskriver försoning med sina före detta fiender. Röster från representanter för de tre inblandade etniska grupperna i kriget framträder i analysen, nämligen bosniaker1, serber och kroater. Dessa individer var bosatta i nordvästra Bosnien och Hercegovina under kriget, en del av dem bor fortfarande där, andra är bosatta i skandinaviska länder.
 
 
politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se