Meny
 
Vetenskapl. tidskrifter
Arbetsmarknad & -liv
Tidskriften Arkiv
Ekonomisk debatt
Kvinnovet. tidskrift
Nordicom Information
Pedagogisk forskning
Politisk filosofi
Sociologisk forskning
Socialmedicinsk tidskrift
Socialvetenskaplig tidsk.
Statsvetenskaplig tidskrift
Tidskrift för genusvet.
Utbildning & Demokrati
 
Facktidskrifter
Framtider
Socialpolitik
Tidskriften Psykoterapi
 
Rapporter
Som-rapporter


Om tidskrifterna
Info


Sök i forskningen.se:
   
9 september 2009
 
 
Pedagogisk forskning i Sverige nr 3/2009
 
Förhandlingar om genus i skolans litteratursamtal - En interaktionsanalys
 
Den här artikeln undersöker hur elever konstruerar genus i samtal om en litterär text, och hur dessa konstruktioner samspelar med deras föreställningar om vad det vill säga att läsa en litterär text. Elevers läsning av en text, i det här fallet en roman, förhåller sig till bland annat till dess olika representationer av manligt och kvinnligt.
 
 
politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se