Ämnen
 
Arbete
Bostad
Ekonomi
EU
Försvar
Juridik
Kommunikationer
Kultur
Miljö
Djur
Naturvård
Energi
Ekologi
Miljöpolitik
Klimat
Klimat
Näring
Politiska institutioner
Skatt
Social
Socialförsäkring
Utbildning
Utrikes
Sök i politiken.se:
   
20 november 2008
 
 
Statlig utredare föreslår:
 
Fördubbla energisparandet
 
De statliga insatserna för en effektivare energianvändning behöver förstärkas. Och de mål som riksdagen antagit behöver skärpas. Energibesparingarna måste fördubblas. Den slutsatsen dras i en statlig utredning.
 
 
politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se