Meny
 
Vetenskapl. tidskrifter
Arbetsmarknad & -liv
Tidskriften Arkiv
Ekonomisk debatt
Kvinnovet. tidskrift
Nordicom Information
Pedagogisk forskning
Politisk filosofi
Sociologisk forskning
Socialmedicinsk tidskrift
Socialvetenskaplig tidsk.
Statsvetenskaplig tidskrift
Tidskrift för genusvet.
Utbildning & Demokrati
 
Facktidskrifter
Framtider
Socialpolitik
Tidskriften Psykoterapi
 
Rapporter
Som-rapporter


Om tidskrifterna
Info


Sök i forskningen.se:
   
1 december 2011
 
 
Pedagogisk forskning i Sverige nr 4/2011
 
Föräldraskap i förtätad dokumentations- och bedömningspraktik
 
Den här artikeln ingår i ett projekt som syftar till att beskriva och analysera barn, föräldrar och lärare i förtätad bedömnings- och dokumentationspraktik i Sverige. I det följande presenteras en inledande delstudie som fokuserar föräldraskap. Med förtätad avses en intensifierad dokumentation och bedömning i samverkande kommunikationsformer genom såväl elektroniska (online) som icke-elektroniska former (offline).
 
 
politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se