Ämnen
 
Arbete
Bostad
Ekonomi
EU
Försvar
Juridik
Kommunikationer
Kultur
Miljö
Djur
Naturvård
Energi
Ekologi
Miljöpolitik
Klimat
Klimat
Näring
Politiska institutioner
Skatt
Social
Socialförsäkring
Utbildning
Utrikes
Sök i politiken.se:
   
7 december 2009
 
 
Köpenhamn
 
FN:s klimatmöte har startat
 
Världens länder har nu samlats i Köpenhamn på FN:s klimatkonferens. Målet är att bli ense om åtgärder för att bromsa den globala uppvärmningen.
 
 
politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se