Ämnen
 
Arbete
Bostad
Ekonomi
EU
Försvar
Juridik
Brott
Internationell rätt
Domstolsväsen
Kriminalvård
Åklagarväsen
Straffrätt
Civilrätt
Offentlig rätt
Polisväsen
Nya lagar
Brottspåföljder
Kommunikationer
Kultur
Miljö
Näring
Politiska institutioner
Skatt
Social
Socialförsäkring
Utbildning
Utrikes
Sök i politiken.se:
   
12 juni 1998
 
 
Fler känsliga uppgifter i polisens register
 
Tre nya lagar ska reglera polisens register. Riksdagen ställer sig bakom lagförslagen, men ger regeringen i uppdrag att utreda ett enhetligt begrepp för vad som betecknas som sexuell läggning.
 
 
politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se