Meny
 
Vetenskapl. tidskrifter
Arbetsmarknad & -liv
Tidskriften Arkiv
Ekonomisk debatt
Kvinnovet. tidskrift
Nordicom Information
Pedagogisk forskning
Politisk filosofi
Sociologisk forskning
Socialmedicinsk tidskrift
Socialvetenskaplig tidsk.
Statsvetenskaplig tidskrift
Tidskrift för genusvet.
Utbildning & Demokrati
 
Facktidskrifter
Framtider
Socialpolitik
Tidskriften Psykoterapi
 
Rapporter
Som-rapporter


Om tidskrifterna
Info


Sök i forskningen.se:
   
10 oktober 2009
 
 
Pedagogisk forskning i Sverige nr 4/2009
 
Fenomenografi om språkanvändning - Temaintroduktion
 
Titeln på detta specialnummer, »Fenomenografi om språkanvändning», syftar på fenomenografisk forskning om användning av språk vid personlig kunskapsbildning. Syftet med specialnumret är att på ett samlat sätt presentera en sådan forskning.
 
 
politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se