Meny
 
Vetenskapl. tidskrifter
Arbetsmarknad & -liv
Tidskriften Arkiv
Ekonomisk debatt
Kvinnovet. tidskrift
Nordicom Information
Pedagogisk forskning
Politisk filosofi
Sociologisk forskning
Socialmedicinsk tidskrift
Socialvetenskaplig tidsk.
Statsvetenskaplig tidskrift
Tidskrift för genusvet.
Utbildning & Demokrati
 
Facktidskrifter
Framtider
Socialpolitik
Tidskriften Psykoterapi
 
Rapporter
Som-rapporter


Om tidskrifterna
Info


Sök i forskningen.se:
   
28 augusti 2012
 
 
Pedagogisk forskning i Sverige nr 3-4/2012
 
Fakultetsopponenten sammanfattar
 
I slutet av 2012 lades två avhandlingar med montessoritema fram vid olika lärosäten. Även om avhandlingarna har mycket olika karaktär, är det med tanke på den innehållsmässiga inriktningen lämpligt att behandla dem tillsammans. För alla som är intresserade av montessoripedagogik, är det en stor händelse att det nu finns ytterligare två svenska doktorsavhandlingar med montessoritema. Det är också glädjande att kunna säga att båda avhandlingarna har höga teoretiska ambitioner.
 
 
politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se