Löpsedel 
 
 
2016
 
2015
 
2014
 
2013
 
2012
 
2011
 
2010
 
2009
 
2008
 
2007
 
2006
 
2005
 
2004
 
2003
 
2002
 
2001
 
2000
 
1999
 
1998
 
1997
Sök i politiken.se:
   
1 februari 2020
 
 
EU-parlamentet efter brexit:
 
EU:s maktblock är intakt
 
EU:s medlemsländerna godkände på torsdagen utträdesavtalet med Storbritannien. Det var det sista formella steget för att kunna lämna EU:s institutioner i månadsskiftet. Men Storbritannien lyder under EU-rättigheter och skyldigheter fram till årsskiftet 2020/2021. Maktbalansen i parlamentet förändras inte av brexit.
 
Idag har samtliga 73 brittiska ledamöter lämnat sina uppdrag inom EU. Samtidigt kommer 27 nya EU-parlamentariker in i EU-parlamentet. Från Sverige kommer Jakop Dalunde (mp) in som ny ledamot. Antalet ledamöter i EU-parlamentet minskar från 751 till 705.

Maktbalansen orörd
    Att den högerextrema partigruppen ID får tre nya mandat innebär inte att den stärkt sina positioner. Även de EU-positiva partierna som har makten i parlamentet – konservativa EPP, socialdemokratiska S&D, liberala RE och De gröna – blir nämligen relativt starkare. Trots att de fyra partierna tappar mandat ökar de ändå sin andel av det totala antalet ledamöterna eftersom antalet platser i parlamentet samtidigt minskar som en direkt följd av brexit. Sammanlagt ökar de fyra partierna sin andel av mandaten från 69 procent av parlamentets platser till nästan 71 procent.

I fakta-rutan här inunder redovisas EU-parlamentets sammansättning som det som ut det efter brexit den 31 januari 2020.
 
 
Faktaruta: EU-parlamentet juli 2019 respektive jan 2020
    • EU-parlamentet är unionens enda direkt folkvalda församling och ska i normala fall bestå av 751 ledamöter från samtliga medlemsländer. Efter Brexit har parlamentet dock bara 705 platser. EU-parlamentet sitter tillsammans med ministerrådet på den lagstiftande makten. EU-parlamentet ska även godkänna en nyvald EU-kommission. EU-parlamentet har tillsammans med rådet makten över EU:s budget. Här presenteras grupperna i storleksordning (före respektive efer brexit):

• Europeiska folkpartiets grupp (EPP):Moderaterna och Kristdemokraterna
    Före brexit 182
    Efter brexit 187
    Förändring +5
    • Gruppen Progressiva förbundet av socialdemokrater (S&D): Socialdemokraterna
    Före 154
    Efter 148
    Förändring -6
    • Förnya Europa (tidigare Alde) (RE): Liberalerna och Centerpartiet
    Före 108
    Efter 97
    Förändring -11
    • Identitet och demokrati (ID): Bland andra franska Nationell samling. Inga svenska ledamöter
    Före 73
    Efter 76
    Förändring +3
    • De gröna/Europeiska fria alliansen (Gröna/EFA): Miljöpartiet
    Före 74
    Efter 67
    Förändring -7
    • Europeiska konservativa och reformister (ECR): Sverigedemokraterna
    Före 62
    Efter 59
    Förändring +3
    • Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster (GUE/NGL): Vänsterpartiet
    Före 41
    Efter 40
    Förändring -1
    • Grupplösa
    Före 57
    Efter 31
    Förändring +26

---

Brexit. När Storbritannien lämnade EU den 31 januari 2020 innebar det att 73 brittiska parlamentarikter åkte hem:
    • 26 ledamöter från Brexitpartiet, nordirländska DUP och oberoende (ingår inte i någon partigrupp).
    • 17 från Liberaldemokraterna och nordirländska Allianspartiet (Renew Europe).
    • 11 från Gröna partiet, skotska SNP och walesiska Plaid Cymru (gröna gruppen.
    • 10 från Labour (S&D).
    • 8 från Tories (ECR).
    • 1 från Sinn Féin (Gue/NGL).

Brexit. När Storbritannien lämnade EU blev många platser lediga. Av dessa har 27 blivit besatta av nya ledamöter, enligt nedanstående fördelning:
    Frankrike (5)
    Spanien (5)
    Italien (3)
    Nederländerna (3)
    Irland (2)
    Polen (1)
    Rumänien (1)
    Sverige (1)
    Österrike (1)
    Slovakien (1)
    Finland (1)
    Kroatien (1)
    Estland (1)

----

Så här ser den svenska repressentationen i Europaparlamentariker ut from februari 2020:

Heléne Fritzon (S)
    Johan Danielsson (S)
    Jytte Guteland (S)
    Erik Bergkvist (S)
    Evin Incir (S)

Tomas Tobé (M)
    Jessica Polfjärd (M)
    Jörgen Warborn (M)
    Arba Kokalari (M)

Peter Lundgren (SD)
    Jessica Stegrud (SD)
    Charlie Weimers (SD)

Alice Bah Kuhnke (MP)
    Pär Holmgren (MP)
    Dakop Dalunde (mp)

Fredrick Federley (C)
    Abir Al-Sahlani (C)

Sara Skyttedal (KD)
    David Lega (KD)

Malin Björk (V)

Karin Karlsbro (L)

Källa: EU-parlamentets hemsida
    
 
Källa:  Europaportalen: Brexit (tema)
 Fulltext  Info
 
politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se