Ämnen
 
Arbete
Bostad
Ekonomi
EU
Försvar
Juridik
Kommunikationer
Kultur
Idrott
Kulturpolitik
Massmedia
Etik och religion
Miljö
Näring
Politiska institutioner
Skatt
Social
Socialförsäkring
Utbildning
Utrikes
Sök i politiken.se:
   
13 augusti 2009
 
 
EU:s kulturarv digitaliseras
 
Den sittande upphovsrättsutredningen har fått i uppdrag att ta ställning till om upphovsrättslagen ska ändras så att det blir möjligt för bibliotek och arkiv att digitalisera och tillgängliggöra upphovsrättsligt skyddade verk.
 
 
politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se