Ämnen
 
Arbete
Bostad
Ekonomi
EU
Försvar
Juridik
Brott
Internationell rätt
Domstolsväsen
Kriminalvård
Åklagarväsen
Straffrätt
Civilrätt
Offentlig rätt
Polisväsen
Nya lagar
Brottspåföljder
Kommunikationer
Kultur
Miljö
Näring
Politiska institutioner
Skatt
Social
Socialförsäkring
Utbildning
Utrikes
Sök i politiken.se:
   
4 februari 2010
 
 
EU-dom mot Sverige om datalagring
 
Sverige fälls som väntat i EU:s domstol för att inte ha infört direktivet som ålägger EU-länderna att masslagra data om medborgarnas mobil- och internettrafik. Uppgifterna ska hjälpa polisen i brottsutredningar.
 
 
politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se