Ämnen
 
Arbete
Bostad
Ekonomi
EU
Försvar
Juridik
Kommunikationer
Kultur
Miljö
Djur
Naturvård
Energi
Ekologi
Miljöpolitik
Klimat
Klimat
Näring
Politiska institutioner
Skatt
Social
Socialförsäkring
Utbildning
Utrikes
Sök i politiken.se:
   
3 oktober 2013
 
 
Enklare bygga i bullriga miljöer
 
Regeringens bullerutredare Anders Lillienau föreslår regler för hur flygbuller ska hanteras när nya bostäder planeras och flygplatser miljöprövas.
 
 
politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se