Meny
 
Vetenskapl. tidskrifter
Arbetsmarknad & -liv
Tidskriften Arkiv
Ekonomisk debatt
Kvinnovet. tidskrift
Nordicom Information
Pedagogisk forskning
Politisk filosofi
Sociologisk forskning
Socialmedicinsk tidskrift
Socialvetenskaplig tidsk.
Statsvetenskaplig tidskrift
Tidskrift för genusvet.
Utbildning & Demokrati
 
Facktidskrifter
Framtider
Socialpolitik
Tidskriften Psykoterapi
 
Rapporter
Som-rapporter


Om tidskrifterna
Info


Sök i forskningen.se:
   
5 maj 2008
 
 
Sociologisk forskning nr 2 2008
 
En teoretisk ingång till fenomenologiska, feministiska studier av kropp och rum
 
Den följande framställningen syftar till att kombinera den arkitekturfenomenologi som utvecklats av Dag Österberg med feministisk teori. Diskussionen är en del av det avhandlingsprojekt jag arbetar med och som med utgångspunkt i intervjuer analyserar enboende kvinnors upplevelser och erfarenheter av att leva i små lägenheter.
 
 
politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se