Ämnen
 
Arbete
Bostad
Ekonomi
EU
Försvar
Juridik
Brott
Internationell rätt
Domstolsväsen
Kriminalvård
Åklagarväsen
Straffrätt
Civilrätt
Offentlig rätt
Polisväsen
Nya lagar
Brottspåföljder
Kommunikationer
Kultur
Miljö
Näring
Politiska institutioner
Skatt
Social
Socialförsäkring
Utbildning
Utrikes
Sök i politiken.se:
   
4 april 2012
 
 
Utredningsförslag överlämnat till Ask
 
En polismyndighet räcker
 
Polisorganisationskommittén föreslår att Rikspolisstyrelsen slås ihop med de 21 länspolismyndigheterna och Statens kriminaltekniska laboratorium (SKL). Det nya namnet blir Polismyndigheten.
 
 
politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se