Meny
 
Vetenskapl. tidskrifter
Arbetsmarknad & -liv
Tidskriften Arkiv
Ekonomisk debatt
Kvinnovet. tidskrift
Nordicom Information
Pedagogisk forskning
Politisk filosofi
Sociologisk forskning
Socialmedicinsk tidskrift
Socialvetenskaplig tidsk.
Statsvetenskaplig tidskrift
Tidskrift för genusvet.
Utbildning & Demokrati
 
Facktidskrifter
Framtider
Socialpolitik
Tidskriften Psykoterapi
 
Rapporter
Som-rapporter


Om tidskrifterna
Info


Sök i forskningen.se:
   
15 september 2008
 
 
Pedagogisk forskning i Sverige nr 3/2008
 
En illa vald titel Noteringar till 2008 års utgåva på svenska av Pierre Bourdieu och Jean-Claude Passeron, Reproduktionen
 
Bland det som Pierre Bourdieu sade sig ångra allra mest var att den bok som nu finns i svensk översättning fick heta La reproduction när den gavs ut 1970. Folk läser inte böcker utan bara boktitlar, konstaterade han. Titeln " Reproduktionen" har underblåst uppfattningen att bokens budskap är att utbildningssystemet gör överklassbarn till överklass och arbetarklassbarn till arbetare, kort sagt.
 
 
politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se