Meny
 
Vetenskapl. tidskrifter
Arbetsmarknad & -liv
Tidskriften Arkiv
Ekonomisk debatt
Kvinnovet. tidskrift
Nordicom Information
Pedagogisk forskning
Politisk filosofi
Sociologisk forskning
Socialmedicinsk tidskrift
Socialvetenskaplig tidsk.
Statsvetenskaplig tidskrift
Tidskrift för genusvet.
Utbildning & Demokrati
 
Facktidskrifter
Framtider
Socialpolitik
Tidskriften Psykoterapi
 
Rapporter
Som-rapporter


Om tidskrifterna
Info


Sök i forskningen.se:
   
1 maj 2007
 
 
Pedagogisk forskning i Sverige nr 2/2007
 
Distans och närhet Om dataanalys i forskarlag
 
SVENSK SAMMANFATTNING: Föreliggande artikel tar sin utgångspunkt i svårigheter som ofta är förknippade med dataanalys i kvalitativa studier och rör hur man i pedagogiska studier, genom att forska i lag, kan utveckla forskningsdesign och kvalitativ analysmetod så att empiriska data ges möjlighet att bidra till utveckling inom ett visst teoretiskt perspektiv.
 
 
politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se