Ämnen
 
Arbete
Bostad
Ekonomi
EU
Försvar
Juridik
Kommunikationer
Kultur
Idrott
Kulturpolitik
Massmedia
Etik och religion
Miljö
Näring
Politiska institutioner
Skatt
Social
Socialförsäkring
Utbildning
Utrikes
Sök i politiken.se:
   
15 oktober 2013
 
 
Digitalisering av kulturarvet
 
Ett EU-direktiv är på väga att genomföras i svensk rätt med sikte på så kallade föräldralösa verk - texter, ljud- och bildupptagningar med mera där upphovsmannen respektive rättighetsinnehavaren är okänd.
 
 
politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se