Meny
 
Vetenskapl. tidskrifter
Arbetsmarknad & -liv
Tidskriften Arkiv
Ekonomisk debatt
Kvinnovet. tidskrift
Nordicom Information
Pedagogisk forskning
Politisk filosofi
Sociologisk forskning
Socialmedicinsk tidskrift
Socialvetenskaplig tidsk.
Statsvetenskaplig tidskrift
Tidskrift för genusvet.
Utbildning & Demokrati
 
Facktidskrifter
Framtider
Socialpolitik
Tidskriften Psykoterapi
 
Rapporter
Som-rapporter


Om tidskrifterna
Info


Sök i forskningen.se:
   
2 februari 2011
 
 
Sociologisk forskning nr 1 2011
 
Det redaktionella arbetet
 
Vilka problem finns det i äldreomsorgen om man får tro svensk dagspress? Själva bilden av äldreomsorgen har ju en egen autonom inverkan på hur verkligheten blir. Äldre/äldreomsorg och media kombineras i detta nummers första artikel, Konsensus och personifierade konflikter: Problembeskrivningar av äldreomsorg i svensk dagspress.
 
 
politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se