Meny
 
Vetenskapl. tidskrifter
Arbetsmarknad & -liv
Tidskriften Arkiv
Ekonomisk debatt
Kvinnovet. tidskrift
Nordicom Information
Pedagogisk forskning
Politisk filosofi
Sociologisk forskning
Socialmedicinsk tidskrift
Socialvetenskaplig tidsk.
Statsvetenskaplig tidskrift
Tidskrift för genusvet.
Utbildning & Demokrati
 
Facktidskrifter
Framtider
Socialpolitik
Tidskriften Psykoterapi
 
Rapporter
Som-rapporter


Om tidskrifterna
Info


Sök i forskningen.se:
   
5 maj 2008
 
 
Sociologisk forskning nr 2 2008
 
Det post-socialistiska janusansiktet
 
"Det förflutna ingår som en dimension av den sociala tillvaron i alla samhällen. Det kan användas på många sätt; till att förklara människans ursprung och tillvarons mening, för att legitimera styrelsesätt och samhällsformer, för att tillhandahålla moraliska exempel eller för att tolka framtiden" (Lundmark 1984:11).
 
 
politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se