Meny
 
Vetenskapl. tidskrifter
Arbetsmarknad & -liv
Tidskriften Arkiv
Ekonomisk debatt
Kvinnovet. tidskrift
Nordicom Information
Pedagogisk forskning
Politisk filosofi
Sociologisk forskning
Socialmedicinsk tidskrift
Socialvetenskaplig tidsk.
Statsvetenskaplig tidskrift
Tidskrift för genusvet.
Utbildning & Demokrati
 
Facktidskrifter
Framtider
Socialpolitik
Tidskriften Psykoterapi
 
Rapporter
Som-rapporter


Om tidskrifterna
Info


Sök i forskningen.se:
   
2 juni 2010
 
 
Pedagogisk forskning i Sverige nr 2-3/2010
 
Den politiska konstruktionen av barnets rättigheter i utbildning
 
Under senare år har utbildning i ökande utsträckning kommit att diskuterats utifrån ett rättighetsperspektiv, i Sverige såväl som i omvärlden. En sådan diskussion har framför allt förts på politiska arenor och i forskningssammanhang. Det ökade intresset för barns rättigheter i olika sammanhang har kanske främst sin grund i att Förenta Nationernas (FN 1989) Konvention om barnets rättigheter fått allt större uppmärksamhet och genomslag i de stater som undertecknat konventionen. Genom ratificeringen 1990 erkände Sverige Konventionen om barnets rättigheter som riktningsgivare för samhällsförändringar syftande till att förbättra barns liv samt att säkerställa de mänskliga rättigheter vilka, liksom för andra människor, tillkommer barn.
 
 
politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se