Meny
 
Vetenskapl. tidskrifter
Arbetsmarknad & -liv
Tidskriften Arkiv
Ekonomisk debatt
Kvinnovet. tidskrift
Nordicom Information
Pedagogisk forskning
Politisk filosofi
Sociologisk forskning
Socialmedicinsk tidskrift
Socialvetenskaplig tidsk.
Statsvetenskaplig tidskrift
Tidskrift för genusvet.
Utbildning & Demokrati
 
Facktidskrifter
Framtider
Socialpolitik
Tidskriften Psykoterapi
 
Rapporter
Som-rapporter


Om tidskrifterna
Info


Sök i forskningen.se:
   
2 februari 2011
 
 
Sociologisk forskning nr 1 2011
 
Den ofrånkomliga nationalismen
 
”Jag läste en gång en bok och hela mitt liv förändrades.” Så inleder Orhan Pamuk sin roman Det nya livet (1994). Men på vilket sätt? Vad betyder en stark läsupplevelse? Jag erinrar mig en student jag intervjuade i Ankara i början av 1990-talet. Det som blev avgörande för hennes beslut att öppet visa sitt islamiska trosengagemang genom att börja bära huvudduk – detta innebar inte bara att hon äventyrade sin universitetsutbildning,1 utan att hon också hamnade på kant med sina föräldrar – var läsningen av Jack London’s Martin Eden (1909), denne excentriske (eller otyglade) personlighets mest självbiografiska roman.2
 
 
politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se