Meny
 
Vetenskapl. tidskrifter
Arbetsmarknad & -liv
Tidskriften Arkiv
Ekonomisk debatt
Kvinnovet. tidskrift
Nordicom Information
Pedagogisk forskning
Politisk filosofi
Sociologisk forskning
Socialmedicinsk tidskrift
Socialvetenskaplig tidsk.
Statsvetenskaplig tidskrift
Tidskrift för genusvet.
Utbildning & Demokrati
 
Facktidskrifter
Framtider
Socialpolitik
Tidskriften Psykoterapi
 
Rapporter
Som-rapporter


Om tidskrifterna
Info


Sök i forskningen.se:
   
2 februari 2008
 
 
Sociologisk forskning nr 1 2008
 
Den fattige och förnöjsamme Krisbiografier och social ordning i svenskt 1800-tal
 
I denna artikel behandlas sociala problem som uppstod för mer än hundra år sedan, Avsikten är att visa att studier av sociala problem i gången tid både kan ge intressanta inblickar i hur det var att leva och verka förr och att ge perspektiv på nutida förhållanden.
 
 
politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se