Löpsedel 
 
 
2016
 
2015
 
2014
 
2013
 
2012
 
2011
 
2010
 
2009
 
december
november
oktober
september
augusti
juli
juni
maj
april
mars
februari
januari
 
2008
 
2007
 
2006
 
2005
 
2004
 
2003
 
2002
 
2001
 
2000
 
1999
 
1998
 
1997
Sök i politiken.se:
   
20 april 2009
 
 
Socialmedicinsk tidskrift nr 4 2009
 
Debatt: Kognitiv Suicidprevention -Ett nytt sätt att förstå suicidalitet
 
Det är märkligt hur lång tid det tar innan nya forskningsrön börjar användas mer allmänt i klinisk verksamhet. Kognitiva och beteendeinriktade terapier, KBT, började utvecklas i USA på 1960-talet. Terapiformerna har en stark vetenskaplig förankring, är inriktad på det som går att förändra och strävar efter effektivitet. Ändå dröjde det ända till 2004/2005 innan den fick sitt erkännande i Sverige. Nu har socialstyrelsen i sina riktlinjer för ångest och depression slagit fast att KBT skall vara förstahandsalternativ i behandlingen av de flesta av dessa tillstånd.
 
 
politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se