Meny
 
Vetenskapl. tidskrifter
Arbetsmarknad & -liv
Tidskriften Arkiv
Ekonomisk debatt
Kvinnovet. tidskrift
Nordicom Information
Pedagogisk forskning
Politisk filosofi
Sociologisk forskning
Socialmedicinsk tidskrift
Socialvetenskaplig tidsk.
Statsvetenskaplig tidskrift
Tidskrift för genusvet.
Utbildning & Demokrati
 
Facktidskrifter
Framtider
Socialpolitik
Tidskriften Psykoterapi
 
Rapporter
Som-rapporter


Om tidskrifterna
Info


Sök i forskningen.se:
   
3 september 2013
 
 
Pedagogisk forskning i Sverige nr 3-4/2013
 
Debatt: Angående ett aktuellt sakkunnigärende
 
Hur skall avvägningen mellan mer eller mindre objektiva kriterier som omfattande publicering i välrenommerade internationella tidskrifter, handledning av doktorander till disputation etc. Och den mer eller mindre subjektiva bedömningen av vetenskaplig kvalitet hanteras av sakkunniga? Givetvis skall det finnas ett rejält utrymme för det senare, om inte så vore kvalitetsbedömningen enbart ett resultat av kvantitet, men det måste också finnas gränser och ett utrymme för vetenskaplig pluralism med ett erkännande av att det finns olika vetenskapliga traditioner och sätt att skriva inom pedagogiken. Jag menar också att frågan om kvalitet, bedömning av vetenskaplig kvalitet, kräver en argumentation som är kontextualiserad.
 
 
politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se