Meny
 
Vetenskapl. tidskrifter
Arbetsmarknad & -liv
Tidskriften Arkiv
Ekonomisk debatt
Kvinnovet. tidskrift
Nordicom Information
Pedagogisk forskning
Politisk filosofi
Sociologisk forskning
Socialmedicinsk tidskrift
Socialvetenskaplig tidsk.
Statsvetenskaplig tidskrift
Tidskrift för genusvet.
Utbildning & Demokrati
 
Facktidskrifter
Framtider
Socialpolitik
Tidskriften Psykoterapi
 
Rapporter
Som-rapporter


Om tidskrifterna
Info


Sök i forskningen.se:
   
2 juni 2010
 
 
Pedagogisk forskning i Sverige nr 2-3/2010
 
Datorer inget villkor för att IT-projekt med inriktning på att utveckla ett källkritiskt och demokratiskt förhållningssätt skall kunna genomföras
 
Vad är det i det omkringliggande samhället som får en författare eller forskare att publicera sig inom området »informationssökning med datorstöd i årskurs nio»? Stefan Svedberg brinner för sitt forsknings- och utvecklingsområde liksom många andra forskare inom samma område och redovisar delar av sitt arbete i boken Informationssökning med datorstöd i årskurs 9 – ett IT-projekt med inriktning att utveckla ett källkritiskt och demokratiskt förhållningssätt(Visby: Nomen, 2009) och hävdar att området inte är tillräckligt beforskat, trots att rapporter, artiklar och böcker inom IT-området kommer i en strid ström.
 
 
politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se