Meny
 
Vetenskapl. tidskrifter
Arbetsmarknad & -liv
Tidskriften Arkiv
Ekonomisk debatt
Kvinnovet. tidskrift
Nordicom Information
Pedagogisk forskning
Politisk filosofi
Sociologisk forskning
Socialmedicinsk tidskrift
Socialvetenskaplig tidsk.
Statsvetenskaplig tidskrift
Tidskrift för genusvet.
Utbildning & Demokrati
 
Facktidskrifter
Framtider
Socialpolitik
Tidskriften Psykoterapi
 
Rapporter
Som-rapporter


Om tidskrifterna
Info


Sök i forskningen.se:
   
1 december 2007
 
 
Pedagogisk forskning i Sverige nr 4/2007
 
Dagens gymnasieskola - bättre än sitt rykte?
 
Sammanfattning: Den här redovisade undersökningen baserar sig på uppgifter från ett riksrepresentativt stickprov omfattande cirka 9.000 elever huvudsakligen födda 1987. Merparten av dessa påbörjade gymnasieskolan hösten 2003 och avslutade den våren 2006.
 
 
politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se