Ämnen
 
Arbete
Bostad
Ekonomi
EU
Försvar
Juridik
Brott
Internationell rätt
Domstolsväsen
Kriminalvård
Åklagarväsen
Straffrätt
Civilrätt
Offentlig rätt
Polisväsen
Nya lagar
Brottspåföljder
Kommunikationer
Kultur
Miljö
Näring
Politiska institutioner
Skatt
Social
Socialförsäkring
Utbildning
Utrikes
Sök i politiken.se:
   
16 januari 2008
 
 
Brottsprovokation utreds
 
Brottsprovokation och infiltration av kriminella grupper av poliser ska utredas. Eftersom brottsprovokation i andra länder anses som en effektiv metod att komma till rätta med allvarlig brottslighet bör det övervägas även i Sverige. Rättsläget för dessa kontroversiella metoder är oklart i dag, heter det i utredningsdirektiven.
 
 
politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se