Meny
 
Vetenskapl. tidskrifter
Arbetsmarknad & -liv
Tidskriften Arkiv
Ekonomisk debatt
Kvinnovet. tidskrift
Nordicom Information
Pedagogisk forskning
Politisk filosofi
Sociologisk forskning
Socialmedicinsk tidskrift
Socialvetenskaplig tidsk.
Statsvetenskaplig tidskrift
Tidskrift för genusvet.
Utbildning & Demokrati
 
Facktidskrifter
Framtider
Socialpolitik
Tidskriften Psykoterapi
 
Rapporter
Som-rapporter


Om tidskrifterna
Info


Sök i forskningen.se:
   
3 januari 2013
 
 
Pedagogisk forskning i Sverige nr 1-2/2013
 
Bokrecension: Amhag, Lisbeth, Kupferberg, Feiwel, Leijon, Marie (2013). Medierat lärande och pedagogisk mångfald. Lund: Studentlitteratur.
 
Mediering är ett begrepp som allt oftare förekommer i den pedagogiska och didaktiska diskussionen. Man menar att begreppet mediering täcker in flera olika sätt att få kunskap och identitet, och inte endast via språk. Boken Medierat lärande och pedagogisk mångfald belyser flera av de centrala aspekterna av mediering, med nedslag i bildens, musikens, dramats och rummets olika sätt att mediera. Här diskuteras möjligheten att förena två till synes motstridiga perspektiv på skolan, lärande och kunskap samt meningsskapande och identitet. Boken är intressant därför att den flyttar in konstnärliga frågeställningar rakt in i den pedagogiska och ämnesdidaktiska diskussionen. Skribenterna är alla knutna till Malmö högskola.
 
 
politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se