Meny
 
Vetenskapl. tidskrifter
Arbetsmarknad & -liv
Tidskriften Arkiv
Ekonomisk debatt
Kvinnovet. tidskrift
Nordicom Information
Pedagogisk forskning
Politisk filosofi
Sociologisk forskning
Socialmedicinsk tidskrift
Socialvetenskaplig tidsk.
Statsvetenskaplig tidskrift
Tidskrift för genusvet.
Utbildning & Demokrati
 
Facktidskrifter
Framtider
Socialpolitik
Tidskriften Psykoterapi
 
Rapporter
Som-rapporter


Om tidskrifterna
Info


Sök i forskningen.se:
   
1 september 2002
 
 
Pedagogisk forskning i Sverige 3/2002
 
Begåvningsreserven då och nu
 
Jag har nyligen tillsammans med Kjell Härnqvist utgivit en skrift om forskningen och debatten om begåvningsreserven (Husén & Härnqvist 2000), vilken utgjorde en återblick på ett halvsekels historia.
 
 
politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se