Meny
 
Vetenskapl. tidskrifter
Arbetsmarknad & -liv
Tidskriften Arkiv
Ekonomisk debatt
Kvinnovet. tidskrift
Nordicom Information
Pedagogisk forskning
Politisk filosofi
Sociologisk forskning
Socialmedicinsk tidskrift
Socialvetenskaplig tidsk.
Statsvetenskaplig tidskrift
Tidskrift för genusvet.
Utbildning & Demokrati
 
Facktidskrifter
Framtider
Socialpolitik
Tidskriften Psykoterapi
 
Rapporter
Som-rapporter


Om tidskrifterna
Info


Sök i forskningen.se:
   
3 oktober 2014
 
 
Pedagogisk forskning i Sverige nr 4-5/2014
 
Bedömning och dokumentation i förskola, skola och vuxenutbildning
 
Detta temanummer handlar om bedömning och dokumentation i förskola, skola och vuxenutbildning. Utgångspunkten är att bedömning och dokumentation å ena sidan kan ge möjligheter, stöd och styrka, men också, å andra sidan, kan försvaga, vilseleda och begränsa såväl barn, föräldrar som professionella i skola, förskola och vidareutbildning och det är denna dubbelhet vi vill belysa. Det är till exempel inte ovanligt att man liknar bedömning vid ett tveeggat svärd. Å ena sidan kan bedömning vara ett kraftfullt pedagogiskt redskap, inte minst genom det som idag benämns ”bedömning för lärande”, men bedömning har också visat sig kunna ge starkt negativa konsekvenser för barns och elevers motivation, självbild och kunskapsutveckling.
 
 
politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se