Meny
 
Vetenskapl. tidskrifter
Arbetsmarknad & -liv
Tidskriften Arkiv
Ekonomisk debatt
Kvinnovet. tidskrift
Nordicom Information
Pedagogisk forskning
Politisk filosofi
Sociologisk forskning
Socialmedicinsk tidskrift
Socialvetenskaplig tidsk.
Statsvetenskaplig tidskrift
Tidskrift för genusvet.
Utbildning & Demokrati
 
Facktidskrifter
Framtider
Socialpolitik
Tidskriften Psykoterapi
 
Rapporter
Som-rapporter


Om tidskrifterna
Info


Sök i forskningen.se:
   
1 februari 2007
 
 
Pedagogisk forskning i Sverige nr 1/2007
 
Bedömning av kvalitet i nationella utvärderingar Ett nytt inslag i den akademiska professionen
 
Under 1990-talet introducerades en helt ny typ av kvalitetskontroll, som komplement till och delvis ersättning för, den traditionella så kallade peer review-proceduren.
 
 
politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se