Ämnen
 
Arbete
Bostad
Ekonomi
Ekonomisk politik
Privat sektor
Bank- och värdepapper
Kommunal sektor
Statlig sektor
Samhällsekonomi
EU
Försvar
Juridik
Kommunikationer
Kultur
Miljö
Näring
Politiska institutioner
Skatt
Social
Socialförsäkring
Utbildning
Utrikes
Sök i politiken.se:
   
19 oktober 2011
 
 
Finansutskottet vill se hårdare krav på bankerna
 
Basel 3-reglerna bör inte vara tak
 
EU-kommissionen har lagt fram förslag på hur de så kallade Basel 3-reglerna, som syftar till reglera bank- och kreditväsendet via kapitaltäckningskrav, bör genomföras i EU. Men riksdagens finansutskott menar att enskilda medlemsländer måste få ställa ännu högre krav på kreditinstituten.
 
 
politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se