Ämnen
 
Arbete
Bostad
Ekonomi
Ekonomisk politik
Privat sektor
Bank- och värdepapper
Kommunal sektor
Statlig sektor
Samhällsekonomi
EU
Försvar
Juridik
Kommunikationer
Kultur
Miljö
Näring
Politiska institutioner
Skatt
Social
Socialförsäkring
Utbildning
Utrikes
Sök i politiken.se:
   
22 april 2009
 
 
Bankerna ska betala 2,6 miljarder om året
 
Regeringens förslag om att införa en stabilitetsavgift för banker och finansinstitut kritiseras av flera remissinstanser. Riksgäldskontoret, som hanterar bankkrisen, tycker det är fel att ta ut en avgift just nu när bankerna är i svårigheter.
 
 
politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se