Ämnen
 
Arbete
Bostad
Ekonomi
Ekonomisk politik
Privat sektor
Bank- och värdepapper
Kommunal sektor
Statlig sektor
Samhällsekonomi
EU
Försvar
Juridik
Kommunikationer
Kultur
Miljö
Näring
Politiska institutioner
Skatt
Social
Socialförsäkring
Utbildning
Utrikes
Sök i politiken.se:
   
18 september 2012
 
 
Kommunal ekonomi
 
Balanskravet modifieras
 
Kommuner och landsting ska ha rätt att bygga upp "resultatutjämningsreserver", slår regeringen fast. Det innebär att de ska kunna reservera en del av överskottet i goda tider och sedan använda pengarna för att täcka underskott i lågkonjunktur.
 
 
politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se