Meny
 
Vetenskapl. tidskrifter
Arbetsmarknad & -liv
Tidskriften Arkiv
Ekonomisk debatt
Kvinnovet. tidskrift
Nordicom Information
Pedagogisk forskning
Politisk filosofi
Sociologisk forskning
Socialmedicinsk tidskrift
Socialvetenskaplig tidsk.
Statsvetenskaplig tidskrift
Tidskrift för genusvet.
Utbildning & Demokrati
 
Facktidskrifter
Framtider
Socialpolitik
Tidskriften Psykoterapi
 
Rapporter
Som-rapporter


Om tidskrifterna
Info


Sök i forskningen.se:
   
2 februari 2009
 
 
Sociologisk forskning nr 1 2009
 
Att vara ordförande
 
När jag fick ett telefonsamtal i januari 2006 med förfrågan från valberedningen om jag ville kandidera som ordförande för Sveriges Sociologförbund, satt jag vid köksbordet i mitt föräldrahem i Cleveland, Ohio. Mamma hade gått bort blott en vecka tidigare, pappa fem månader tidigare, och mitt sorgearbete var tungt.
 
 
politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se