Meny
 
Vetenskapl. tidskrifter
Arbetsmarknad & -liv
Tidskriften Arkiv
Ekonomisk debatt
Kvinnovet. tidskrift
Nordicom Information
Pedagogisk forskning
Politisk filosofi
Sociologisk forskning
Socialmedicinsk tidskrift
Socialvetenskaplig tidsk.
Statsvetenskaplig tidskrift
Tidskrift för genusvet.
Utbildning & Demokrati
 
Facktidskrifter
Framtider
Socialpolitik
Tidskriften Psykoterapi
 
Rapporter
Som-rapporter


Om tidskrifterna
Info


Sök i forskningen.se:
   
28 augusti 2012
 
 
Pedagogisk forskning i Sverige nr 3-4/2012
 
Att undervisa för kreativitet - En litteraturöversikt
 
Kreativitet anses vara 2000-talets viktigaste ekonomiska resurs att utveckla, men den specifika frågeställningen »Vad är kreativitet?» är ofta ignorerad eller ospecificerad, hävdar Kaufman och Beghetto (2009). De uppmärksammar att lärande sker såväl inom som utanför skolan. Ett formellt lärande (mini-c) och ett informellt eller deltagande lärande utanför skolan (Pro-C) samverkar med varandra. Skolan kan förbereda för en ämnesfördjupning av det som eleverna har kunskap om genom motivationsskapande undervisning. Craft (2003) menar att det är skillnad mellan att undervisa för kreativitet och en kreativ undervisning. I den senare kan läraren vara den kreativa men undervisningen kan ändå vara lärarstyrd. Att läraren är kreativ i sin planering av undervisning är inte tillräckligt, om eleverna också ska bli kreativa behövs en pedagogik som undervisar för att utveckla en kreativ och självständig förmåga hos eleverna (Craft 2005).
 
 
politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se