Meny
 
Vetenskapl. tidskrifter
Arbetsmarknad & -liv
Tidskriften Arkiv
Ekonomisk debatt
Kvinnovet. tidskrift
Nordicom Information
Pedagogisk forskning
Politisk filosofi
Sociologisk forskning
Socialmedicinsk tidskrift
Socialvetenskaplig tidsk.
Statsvetenskaplig tidskrift
Tidskrift för genusvet.
Utbildning & Demokrati
 
Facktidskrifter
Framtider
Socialpolitik
Tidskriften Psykoterapi
 
Rapporter
Som-rapporter


Om tidskrifterna
Info


Sök i forskningen.se:
   
3 september 2013
 
 
Pedagogisk forskning i Sverige nr 3-4/2013
 
Att skapa mening i lärares samarbete och gemensamma lärande. Tre skolors försök
 
I denna artikel skildras tre svenska grundskolors försök att utveckla samarbetet och det gemensamma lärandet. I artikeln riktas fokus mot hur lärare och rektorer förstår och skapar mening i dessa försök. Resultaten visar att lärare och rektorer för att kunna hantera det nya gjorde pragmatiska tolkningar utifrån institutionaliserade förståelseramar, vilket ofta innebar förenklade bilder av innebörden i det nya. I de fall andra trovärdiga tolkningsalternativ synliggjordes kunde lärare och rektorer i gemensamt meningsskapande etablera nya förståelseramar. Normer, värden och traditioner som fanns i de lokala skolkontexterna gav olika förutsättningar för detta. Resultaten visar att samspelet mellan rektorer och lärare i mellanpositioner som ledare för kollegor spelade stor roll för om konstruktiva förhandlingar kunde föras.
 
 
politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se