Meny
 
Vetenskapl. tidskrifter
Arbetsmarknad & -liv
Tidskriften Arkiv
Ekonomisk debatt
Kvinnovet. tidskrift
Nordicom Information
Pedagogisk forskning
Politisk filosofi
Sociologisk forskning
Socialmedicinsk tidskrift
Socialvetenskaplig tidsk.
Statsvetenskaplig tidskrift
Tidskrift för genusvet.
Utbildning & Demokrati
 
Facktidskrifter
Framtider
Socialpolitik
Tidskriften Psykoterapi
 
Rapporter
Som-rapporter


Om tidskrifterna
Info


Sök i forskningen.se:
   
5 maj 2009
 
 
Pedagogisk forskning i Sverige nr 2/2009
 
Att lära i och för arbetslivet - Myter och utmaningar
 
Under årtionden har omfattande kritik riktats mot att högre utbildning inte i tillräcklig utsträckning förbereder studenter för de krav som ställs i arbetslivet (Europeiska Gemenskapernas Kommission 2000). Ofta framhålls att kunskaper och färdigheter från formell utbildning uppfattas som inadekvata eller irrelevanta av arbetsgivare och att orsakerna till detta ska sökas i ett arbetsliv stadd i kraftig förändring (Jarvis 2007).
 
 
politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se