Meny
 
Vetenskapl. tidskrifter
Arbetsmarknad & -liv
Tidskriften Arkiv
Ekonomisk debatt
Kvinnovet. tidskrift
Nordicom Information
Pedagogisk forskning
Politisk filosofi
Sociologisk forskning
Socialmedicinsk tidskrift
Socialvetenskaplig tidsk.
Statsvetenskaplig tidskrift
Tidskrift för genusvet.
Utbildning & Demokrati
 
Facktidskrifter
Framtider
Socialpolitik
Tidskriften Psykoterapi
 
Rapporter
Som-rapporter


Om tidskrifterna
Info


Sök i forskningen.se:
   
10 oktober 2009
 
 
Pedagogisk forskning i Sverige nr 4/2009
 
Att förebygga stora översvämningar - Reflektioner om språk och mening i ett flerspråkigt och interdisciplinärt sammanhang
 
Högskolan utvecklas för närvarande mot en ökad grad av internationalisering. För Sveriges del innebär detta bland annat att ett växande antal kurser ges på engelska, riktade mot internationella studenter. Frågor som rör lärandets kvalité blir i hög grad aktuella, när allt fler högskolestudenter lär sig komplext ämnesinnehåll på en avancerad nivå, i en flerspråkig studiemiljö (Gunnarsson & Öhman 1997, Van Leeuwen & Wilkinson 2003, Wilkinson 2004, Carroll & Ryan 2005, Börjesson 2005).
 
 
politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se