Ämnen
 
Arbete
Arbetsliv
Arbetsmarknadspolitik
Arbetsrätt
Internationella arbetsmarknadsfrågor
Arbetslöshet
Bostad
Ekonomi
EU
Försvar
Juridik
Kommunikationer
Kultur
Miljö
Näring
Politiska institutioner
Skatt
Social
Socialförsäkring
Utbildning
Utrikes
Sök i politiken.se:
   
7 oktober 2010
 
 
Arbetsmiljön en del av jobbpolitiken
 
Arbetsmiljön är tillräckligt god, står det att läsa i regeringens skrivelse om arbetsmiljöpolitiken. Målet ska vara att olyckstalen minskar samtidigt som sjukfrånvaron inte tillåts stiga. En handlingsplan för de närmaste fem åren presenteras.
 
 
politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se