Meny
 
Vetenskapl. tidskrifter
Arbetsmarknad & -liv
Tidskriften Arkiv
Ekonomisk debatt
Kvinnovet. tidskrift
Nordicom Information
Pedagogisk forskning
Politisk filosofi
Sociologisk forskning
Socialmedicinsk tidskrift
Socialvetenskaplig tidsk.
Statsvetenskaplig tidskrift
Tidskrift för genusvet.
Utbildning & Demokrati
 
Facktidskrifter
Framtider
Socialpolitik
Tidskriften Psykoterapi
 
Rapporter
Som-rapporter


Om tidskrifterna
Info


Sök i forskningen.se:
   
15 september 2008
 
 
Pedagogisk forskning i Sverige nr 3/2008
 
Aptera kanonen! Great Books Curriculum: En litteraturkanon med "världens bästa tankar"
 
Om vi fokuserar på en litteraturkanon som är uteslutande svensk; är det inte så att dagens svenska debatt snarare begränsar än skapar möjligheter? Varför inte öppna vägen för en vidare syn som omfattar hela världens "bästa tankar" och upptäckter och strävar efter en allsidigt exellent intellektuell nivå och en diskussion av universella värden.
 
 
politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se